Als jong dynamisch en polyvalent bedrijf, trachten wij elke klant een perfecte service aan te bieden, zowel voor als na uitvoering van de werken, waarbij kwalitatieve deskundigheid primeert.

Filtersystemen

In de filtersystemen kunnen we 2 manieren qua filtering onderscheiden, de natuurlijke filtering en de uitwendige filtering. De natuurlijke filtering is gebaseerd op circulatie van een water, door een pompsysteem, die op zijn beurt het water door de helofyten filter trekt, waar zich dan een wisselwerking plaatsvindt van bacteriën en waterplanten (helofyten), met als resultaat natuurlijk gezuiverd water. Indien bij plaatsgebrek of andere overweging geen helofytenfilter kan geplaatst worden, is een uitwendige filter noodzakelijk. De uitwendige filter wordt gekozen aan de hand van mogelijke vervuiling, belasting en dimensies.

Wij volgen het Oase gamma, alsook het Messner-gamma:

 

  • http://www.oase-pumpen.com
  • http://www.messner.be

  •