Als jong dynamisch en polyvalent bedrijf, trachten wij elke klant een perfecte service aan te bieden, zowel voor als na uitvoering van de werken, waarbij kwalitatieve deskundigheid primeert.

Keerwanden

Keerwanden zijn constructies om het verzakken van hoger gelegen grond ten opzichte van het straatniveau tegen te houden. De uitvoering kan gebeuren in diverse materialen zoals beton, treinbielzen, tropisch hardhout,...
Naast het veiligheidsaspect biedt deze toepassing u ook een aangenaam visueel aspect door het aanleggen van beplantingsvakken.