Als jong dynamisch en polyvalent bedrijf, trachten wij elke klant een perfecte service aan te bieden, zowel voor als na uitvoering van de werken, waarbij kwalitatieve deskundigheid primeert.

Vergunningen 

Van toepassing voor België. Indien men een vijver aanlegt met een oppervlakte kleiner dan 30 m², hoeft men geen bouwvergunning aan te vragen.
Voor vijvers met een oppervlakte groter dan 30 m² is men verplicht om ofwel via een ’eenvoudige vergunning’ of via een ’gewone bouwaanvraag’ de vereiste bouwvergunning aan te vragen.
Dit is sterk afhankelijk van de streek waar men woont.
Meer informatie hieromtrent, http://www.ruimtelijkeordening.be
(ruimtelijke ordening > vergunningen > siervijver )